Spring naar content

Over LVC

Wat is de LVC?

De LVC is een brancheorganisatie voor crematoria in Nederland. Tijdens bijeenkomsten van de leden komen onderwerpen aan bod die voor de gehele branche van belang zijn. Er wordt informatie uitgewisseld over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van rouwverwerking, dienstverlening, wetgeving en techniek. In veel gevallen treedt de LVC op als ‘spreekbuis’ van crematoria in de richting van overheid en pers. Ook bij wetenschappelijk onderzoek wordt de LVC betrokken.

De LVC werd in 1988 opgericht. Er waren in ons land toen 32 crematoria die samen ruim 51.000 crematies verzorgden. Zo’n 40% van alle overledenen werd in die tijd gecremeerd. Het aantal crematoria in ons land is sinds 1988 verdriedubbeld. In 2023 werden in ons land ruim 68% van de overledenen gecremeerd.

image-section-1