Spring naar content

De organisatie

In 1988 besloten de exploitanten van de dan 32 crematoria in Nederland de Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC) op te richten. Bij de oprichting werden de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • gezamenlijk overleg over alle voor crematoria van belang zijnde zaken
  • het komen tot gezamenlijke beleidsadviezen in de dienstverlening
  • vertegenwoordiging van de gezamenlijke crematoria naar het Rijk, bedrijven en particulieren

Hoewel we ze nu waarschijnlijk iets anders zouden opschrijven, zijn deze doelstellingen ook voor de LVC van vandaag nog steeds van toepassing.

Op dit moment zijn 110 crematoria aangesloten bij de LVC. Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

  • De heer C. A. Mulders (voorzitter)
  • De heer F. P. Franse (vicevoorzitter)
  • De heer P.P.J. Verrijth (penningmeester)
  • Mevrouw H.B. M. Tomassen (secretaris)
  • Mevrouw Y. Langbroek (bestuurslid)