Spring naar content

Geschikte uitvaartkisten

Respect en zorgvuldigheid zijn waarden die rondom een crematie van primair belang zijn. Juist daarom acht de LVC het van cruciaal belang dat de crematie van een overledene op een veilige manier plaatsvindt. Dat stelt eisen aan de uitvaartkist en de crematie-installatie. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een kwaliteitsnorm, zodat iedereen weet welke uitvaartkisten en andere lijkomhulsels geschikt zijn voor crematie. Van uitvaartonderneming tot leverancier van kisten.

Het is een feit dat het overgrote deel van de uitvaartkisten geschikt is. Er worden ook nieuwe uitvaartkisten gei╠łntroduceerd die vervolgens via een procedure beoordeeld worden of zij geschikt zijn voor crematie. De onderstaande materialen/uitvaartkisten zijn via deze procedure goedgekeurd voor crematie.

Bekijk Materialen