Spring naar content

Ombudsman

De LVC (en daarmee alle crematoria in Nederland) is aangesloten bij de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. De Stichting heeft een Ombudsman aangesteld die klachten op basis van hoor en wederhoor bestudeert en uitspraak doet. Voor het indienen van klachten zijn spelregels opgesteld. U kunt deze lezen op www.klachteninstituutuitvaartwezen.nl.

Voordat een klacht ingediend wordt bij de Ombudsman adviseren wij u om eerst contact op te nemen met het crematorium waarop de klacht betrekking heeft. Bij de afhandeling van klachten speelt de LVC geen rol.