Spring naar content

Werkgeversvereniging Nederlandse Crematoria (WVNC)

De Werkgeversvereniging Nederlandse Crematoria (WVNC) is een werkgeversorganisatie die de belangen behartigt van alle particuliere crematoria in Nederland. De voornaamste taak van WVNC bestaat uit het vertegenwoordigen van de werkgevers van crematoria bij het overleg met de werknemers aangaande de totstandkoming van de cao (Collectieve Arbeids Overeenkomst) binnen de uitvaartbranche. Bij dit proces zijn namens de werkgevers uit de uitvaartbranche ook werkgeversorganisatie BGNU en Nardus betrokken. De werknemers worden vertegenwoordigd door FNV, CNV Vakmensen.nl en De Unie. Verder worden, tijdens onder andere ledenvergaderingen, onderwerpen besproken die voor de werkgevers aangesloten bij WVNC van belang zijn.

De WVNC vervult geen functie op het gebied van voorlichting in de richting van het publiek. Deze functie wordt vervuld door de LVC. De oprichting van de WVNC was een initiatief ‘geboren’ uit de LVC. De WVNC is aangesloten bij de werkgeversvereniging AWVN. De AWVN is met meer dan één miljoen werknemers één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland.

Voor berichtgeving omtrent de CAO Uitvaartbranche en aanverwante onderwerpen verwijzen wij u naar https://www.caofonds-uitvaartbranche.nl/ de website van de Stichting CAO Fonds Uitvaartbranche.

Het Bestuur van de WVNC bestaat uit:

Daphne Beerepoot (voorzitter)
Sandra Top  (secretaris)
Hanne van der Linde (penningmeester)
Kim Schwartz (lid)
Harriët Tomassen (lid)

Contactgegevens
Werkgeversvereniging Nederlandse Crematoria
T.a.v. Monique van Kooten (ambtelijk secretaris)
Postbus 522
5600 AM Eindhoven

M: 06 – 4637 2981
E: mvankooten@dela.org