Spring naar content

Actueel

Vacature Raad van Commissarissen LVC

De LVC zoekt drie nieuwe leden voor de Raad van Commissarissen van buiten de uitvaartbranche. Vanuit hun opgebouwde kennis en ervaring, voegen zij waarde toe aan het functioneren van de LVC. We komen graag in gesprek met kandidaten die passen binnen onderstaande profielschets.

Profielschets Lid Raad van Commissarissen 

De Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC) is de brancheorganisatie voor crematoria in Nederland. De deelnamegraad is ruim 95 procent. Tijdens bijeenkomsten van de leden komen onderwerpen aan bod die voor de gehele branche van belang zijn. Er wordt informatie uitgewisseldover de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van rouwverwerking, dienstverlening, wetgeving en techniek. In veel gevallen treedt de LVC op als ‘spreekbuis’ van crematoria in de richting van overheid en pers. Ook bij wetenschappelijk onderzoek wordt de LVC betrokken.

Het bestuur van de LVC bestaat uit vijf leden die allen bij crematoria werken. De LVC moderniseert momenteel haar governance, en heeft daarom besloten een Raad van Commissarissen te formeren. Deze RvC heeft tot taak het houden van toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de vereniging. De RvC wordt als klankbord betrokken bij het strategisch beleid. De uitvaartbranche biedt boeiende dienstverlening en is flink in ontwikkeling.

We zoeken drie leden van buiten de uitvaartbranche die vanuit hun opgebouwde kennis en ervaring waarde toevoegen aan het functioneren van de LVC. We komen graag in gesprek met kandidaten met de volgende competenties.

• Ervaring als manager/directeur in een grotere organisatie. De commissaris is bij voorkeur een kandidaat die bewezen kennis en ervaring heeft op het gebied van hospitality, leisure of duurzaamheid

• Minimaal één van de drie commissarissen heeft een financiële achtergrond

• Ervaring in het besturen van een vereniging

• Maatschappelijke sensitiviteit en strategisch inzicht

• Affiniteit met de uitvaartbranche (crematoria). Van belang is dat er geen functies zijn vervuld waarbij belangen conflicteren met de doelstelling van de LVC

• Affiniteit met fiscaliteit

• Bereidheid om kennis en netwerk te delen en in te zetten

• Inspirerend voor het bestuur

De leden van de raad van Commissarissen ontvangen voor een hun werkzaamheden, welke een bescheiden tijdsbelasting vragen, een vergoeding van € 500,- per vergadering, inclusief reiskosten. Wij gaan uit van twee vergaderingen per jaar.

Informatie

Meer informatie over de LVC vindt u op deze website. Heeft u daarna nog vragen, neem dan contact op met de heer Stapper via telefoonnummer 076-521 94 53.

Reacties

Uw cv, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u vóór 15 september 2021 toezenden aan lvc@yarden.nl tav het bestuur.

Ook interessant binnen de branche