Spring naar content

Actueel

Overeenkomst met BUMA voor muziekgebruik

Na een hele lange periode van gedogen heeft het bestuur van BUMA besloten om de crematoria de kosten voor de auteursrechten in verband met het muziekgebruik in de crematoria, in rekening te gaan brengen. Het LVC-bestuur heeft vervolgens intensief overleg gevoerd met BUMA.

Dat heeft geleid tot een collectieve overeenkomst voor de leden van de LVC die beduidend gunstiger is dan een individuele overeenkomst tussen BUMA en een crematorium. Het betreft een financieel voordeel van 46% ten opzichte van de reguliere tarieven. Per crematorium wordt er een all-in bedrag per jaar betaald waarmee al het muziekgebruik in het crematorium is afgedekt. Dit bedrag wordt bepaald aan de hand van een staffeling. Ook is een ingroeiregeling bedongen waardoor de kosten de eerste jaren lager zijn.

BUMA int de gelden jaarlijks bij de LVC, het bedrag voor de BUMA rechten wordt dan meegenomen op de lidmaatschapsfactuur van de LVC. Inmiddels hebben alle leden van de LVC besloten om mee te doen aan de collectieve overeenkomst met BUMA.

Ook interessant binnen de branche