Spring naar content

Agenda en vergaderstukken

Op deze pagina treft u de agenda, de vergaderstukken en notulen aan van de algemene ledenvergaderingen van de LVC.

Algemene ledenvergadering 10 juni 2020

De agenda voor de algemene ledenvergadering op 10 juni 2020 leest u hier.
Bijbehorende stukken voor deze vergadering zijn:

Themamiddag 30 september 2020

De themamidag over de op te richten koepelorganisatie wordt gehouden op 30 september. U bent van harte welkom vanaf 12.30 uur bij BOVAG Huis: Kosterijland 15 Bunnik. Vanaf 13.00 is de start van de middag tot 15.00 uur waarna we afsluiten met een borrel.

U ontvangt een week van te voren een uitnodiging via de email.

Algemene ledenvergadering 17 maart 2021

De agenda voor de algemene ledenvergadering op 17 maart 2021 vindt u hier.
Bijbehorende stukken voor deze vergadering zijn: