Spring naar content

Mijn LVC

Welkom,

Duurzaamheid

Werkgroep Veilig Cremeren en Duurzaamheid

Deze werkgroep bestaat uit een aantal LVC-leden en is voortgekomen uit de LVC kistencommissie en de werkgroep die zich bezig heeft gehouden met gasreductie.

Dankzij deze laatste werkgroep is er een bijzonder interessant rapport verschenen van CE Delft. Dit rapport bevat belangrijke aanbevelingen waarmee crematoria concreet aan de slag kunnen om het gasverbruik van de crematie-installatie te verminderen.

De nieuwe werkgroep heeft dit verder opgepakt en gebruikt het besloten deel van de LVC-website om, aan de hand van het rapport, handvatten te bieden voor de gasreductie en ook om andere duurzaamheidsacties aan te dragen.

Filmpjes

Om de reductiemaatregelen uit het rapport van CE Delft meer inzichtelijk te maken, zet de werkgroep filmpjes op de website.

Onderhoud rookgas kanalen

Ideeën voor duurzaamheid

De werkgroep verzamelt ook ideeën op het brede terrein van duurzaamheid. Hier kan iedereen zijn voordeel mee doen. En andere ideeën zijn welkom!

Deze kun je mailen naar lvc@dela.org

Video: Duurzaam ovengebruik

Toevoegen tip