Nieuwe penningmeester LVC

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Landelijke Vereniging van Crematoria - op 16 november 2016 in De Bilt - is de heer Chris Beaulen benoemd tot nieuw bestuurslid in de functie van penningmeester. Klik hier voor de bestuurssamenstelling.